Generatie “Lekker Dan” bekijkt het wel

Jongeren van na 1980 gaan de straat op. Laat deze voormalige meest belovende generatie dan eindelijk zien dat ze niet zonder slag of stoot in de welvaartskliko van 50-plus kan worden gesodemieterd. Het werd tijd dat de politieke partij 30 min zich roert buiten de sociale netwerken. Dat is nodig omdat de wijze waarop er met hun toekomst wordt omgesprongen getuigd van een apathisch nihilisme, waar je niet goed van wordt. Dacht u dat de 20-ers het ene been niet voor de andere willen zetten?

Lees verder

Gepost in Overige standpunten, Standpunten | Plaats een reactie

Bedrijvigheidsnotitie 2010

Wimar Jaeger is betrokken bij de Economic Development Board Almere. Zie hier de Bedrijvigheidsnotitie 2010.

Bedrijvigheidsnotitie EDBA

Gepost in Betrokken bij | Plaats een reactie

Doelstellingen Tafel Logistics & Trade

Wimar Jaeger is betrokken bij de Economic Development Board Almere. Zie hier een powerpoint met de Logistics & Trade doelstellingen voor 2010:

Doelstelling Tafel Logistics & Trade

Gepost in Betrokken bij | Plaats een reactie

Wordt de Tweede Wereld Oorlog een verhaal of blijft het ons verleden?

Steeds minder mensen herinneren zich de Tweede Wereld Oorlog. Daardoor kunnen we de verhalen, de emotie en de les van nooit meer steeds minder uit de eerste hand verkrijgen. Daarmee komt de vraag op wat te herinneren als niemand meer herinnert.

Lees verder

Gepost in Betrokken bij | Plaats een reactie

Solide financieel beleid

D66 Hilversum vindt het belangrijk dat de gemeente zijn financiën op orde heeft. Wij maken ons hard voor een goede controle op de gemeentefinanciën om te bepalen of geld doelmatig en doelgericht wordt uitgegeven. De woonlasten willen we niet onnodig verhogen. Daarnaast willen wij dat Hilversum meer gebruik gaat maken van subsidies en fondsen van andere overheden.

Lees verder

Gepost in Over Hilversum, Standpunten | Plaats een reactie

Sport scoort

Sport is van groot belang voor de samenleving. Sport draagt bij aan de gezondheid en leefbaarheid van Hilversum, in fysiek, sociaal en mentaal opzicht. Sport is een belangrijk bindmiddel. Daarom wil D66 Hilversum met name investeren in lokale sportclubs en sportprojecten in de wijken.

Lees verder

Gepost in Over Hilversum, Standpunten | Plaats een reactie

Adequate zorg en aandacht voor ouderen

D66 Hilversum wil dat Hilversum een fijne woonstad blijft voor jong en oud. Voor ouderen in Hilversum is het belangrijk dat er genoeg aandacht en adequate zorg is zodat ouderen die thuis willen blijven wonen dat zo lang mogelijk kunnen.

Lees verder

Gepost in Over Hilversum, Standpunten | Plaats een reactie

Ruimte voor onze jeugd

D66 Hilversum vindt dat kinderen en jongeren volwaardige bewoners van Hilversum zijn. De openbare ruimte is er ook voor hen. Zij hebben recht op voldoende en goede ruimte om te spelen, te sporten en elkaar te ontmoeten.

Lees verder

Gepost in Over Hilversum, Standpunten | Plaats een reactie

Welzijn en zorg: elke Hilversummer doet mee

D66 Hilversum vindt het belangrijk dat elke Hilversummer actief mee kan doen aan de maatschappij. Hilversum moet daarom een effectief sociaal beleid voeren. Essentieel is om meer Hilversummers aan het werk te helpen en te houden.

Lees verder

Gepost in Over Hilversum, Standpunten | Plaats een reactie

Behoud en goed gebruik monumenten

D66 Hilversum heeft altijd al veel aandacht gehad voor het behoud en restaureren van monumenten en waardevolle panden in Hilversum. Dit heeft onder meer geleid tot de aanwijzing van honderden panden tot gemeentelijk monument.

Lees verder

Gepost in Over Hilversum, Standpunten | Plaats een reactie